SOMERI members’ projects and blogs

PROJECTS:

  1. Mediakohu-hanke
    Mediakohu-hankkeessa tutkitaan julkisuudessa kuohuntaa ja moraalikeskustelua herättäviä tapahtumia. Hankkeessa selvitetään, kuinka tiedotusvälineet, somealustat ja näillä alustoilla tapahtuva keskustelu osallistuvat mediakohuihin ja (dis)informaation leviämiseen. Tutkimuksella pyritään myös vaikuttamaan kohujen dynamiikkaan analyyttisin ja kärjistyksiä kyseenalaistavin keinoin.

    The project looks into media events arousing moral debates. It analyses the ways in which the media, social media platforms, and the discussions taking place there contribute to “media fusses” and the dissemination  of (dis)information. The project also aims at having an influence of the logic of the debates in question using analytical methods that avoid and question aggravation.

  2. Harto Pöngän Lehmätkin lentäis -blogi
    Lehmätkin lentäis -blogia kirjoittaa yrittäjä, tietokirjailija, oppimisen ja sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä. Harto on toiminut alan yrittäjänä noin 16 vuotta ja kouluttajana noin 9 vuotta. Blogissa kirjoitetaan muun muassa sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä opetuksessa sekä organisaatioissa.

    The author of “Lehmätkin lentäis” blog is a long-term entrepreneur and social media and education specialist. He blogs about social media and its use in organizations and education among other things.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s